Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

AUTOŠKOLA MIKULKA PETR

Základní výcvik+Vrácení ŘP+Trenažér

 

 ROZSAH VÝUKY 

 

Základní výuka a výcvik , Vrácení ŘP

 

 PPV : Výuka předpisů o provozu vozidla - 18 vyučovacích hodin

(1 vyučovací hod.=45min.)
 

 TZBJ : Teorie zásad bezpečné jízdy - 10 hod.

 

 OUV : Ovládání a údržba vozidla - 2 hod.

 

 ZP : Zdravotní příprava - 2 hod.

 

 OP : Opakování učiva 4hod.

 

 Hodin praktické jízdy,ve vozidle,nebo na trenažéru, - 28 hod.

 
 
Individuální studium,tzv.samostudium
(někdy nesprávně označováno jako rychlokurz)
 
 
 = PPV - 5 hod. TZBJ - 2 hod. OUV - 1 hod. ZP - 2 hod. OP - 1 hod.
 
 - žák studuje učební látku doma,do autoškoly dochází jen na konzultace,a to v rozsahu uvedeném výše.
 
 
K ceně výcviku nutno připočítat poplatek za zkoušku pro Magistrát, 700,- Kč (1.ZK) 
(opravné - jízda 400,-Kč, test 100,- Kč).
 
Kurz je možno zaplatit na splátky bez navýšení ceny. 
Poslední splátka musí být uhrazena do poslední hodiny výcviku.
 
 
 
Vrácení řidičského průkazu

 

Vrácení řidičského průkazu

Jste ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem?

Jste ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleným soudem?

Ztratili jste řidičské oprávnění dosažením 12 bodů a brzy Vám uplyne rok od ztráty řidičského oprávnění?

Pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů?

Odborně Vám poradíme, kdy a za jakých podmínek můžete své řidičské oprávnění získat zpět. Pomůžeme Vám s formulací žádosti o zkrácení trestu či sankce. Vysvětlíme Vám, kdy se musíte podrobit přezkoušení v autoškole.

 V případě nejasností nás prosím kontaktujte na tel.č. 604 969 472 begin_of_the_skype_highlighting            604 969 472      end_of_the_skype_highlighting.

  •  

 • ZÁKAZ ŘÍZENÍ 

 • 12 BODŮ
 • ZDRAVOTNÍ DŮVODY


 


 

Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?
Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám skončil zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci !

Co je k tomu potřeba přinést?

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti

 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení

 • výpis z karty řidiče

 • žádost do autoškoly

 • posudek o zdravotní způsobilosti

12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Zdravotní způsobilost neprokazujete.

Musíte absolvovat cvičné jízdy?
Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat již před vypršením 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. 
Pozor! O vrácení můžete požádat až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní !

 

Co je k tomu potřeba přinést?

 

 • oznámení o dosažení 12 bodů

 • výpis z karty řidiče

 • žádost do autoškoly

 

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky

Musíte absolvovat cvičné jízdy ?
Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat ?
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

 

Co je k tomu potřeba přinést ?

 

 • výpis z karty řidiče

 • žádost do autoškoly

 • posudek o zdravotní způsobilosti

 

 

 
 
Trenažér.......
 
Automobilní trenažér  je zařízení pro praktický výcvik v technice řízení osobního automobilu. 


V trenažéru je uplatněna snaha o maximální zkvalitnění přípravy nových řidičů s využitím všech dosavadních provozních zkušeností. Pro dosažení těchto parametrů je využíváno nejnovějších technologií mikroelektroniky, počítačové techniky a programových produktů grafiky virtuální reality.Konstrukce trenažéru  je založena na kvalitním provedení řidičského prostoru z dílů automobilů ŠKODA, věrné simulaci všech ovládacích prvků vozidla, se zaměřením na vlastnosti volantu a řadící páky. Zvuková simulace obsahuje zvuk motoru a okolní prostředí. V obrazové simulaci je využito počítačové  grafiky. Obraz je dle použité konfigurace zobrazován na obrazovce nebo na projekční ploše umístěné před trenažérem. 

Ve funkci jsou následující ovladače: 


 • Pedály- plyn, spojka, brzda
 • Ruční brzda
 • Řazení
 • Volant – se zpětnou silovou odezvou


Přepínače a spínače: 

spínací skříňka, sdružený přepínač světel, osvětlení vozidla, hlavní světla, světla do mlhy přední a zadní, spínač výstražných světel, houkačka. 

 

Na přístrojové desce jim odpovídá patřičná světelná signalizace. 
 

 

Dále jsou na přístrojové desce ve funkci přístroje:

 • teploměr
 • otáčkoměr
 • rychloměr
 • palivoměr


Trenažér je rovněž opatřen bezpečnostním pásem.

Obrazová simulace vytváří zobrazení jízdní scény před trenažér. Simulace je tvořena projekcí obrazu vytvořeného pomocí počítačové grafiky virtuální reality (VRT). Obraz je vytvořen na třech monitorechumístěných před kabinou. Pohled vzad je zajištěn zpětnými zrcátky, která sledují dynamický obraz ze dvou monitorů umístěných vzadu po stranách trenažeru. Umožňuje to nácvik couvání a sledování dění za vozidlem. Simulované výhledy z vozidla zobrazují jízdní scény např. cvičiště, vozovku, město apod. s vodorovným a svislým dopravním značením odpovídajícím dopravním předpisům spojitě v modelovém měřítku odpovídajícím rozměru modelu vozidla.

Zobrazovaná jízdní scéna před vozem a boční výhledy jsou vzájemně svázány a navazují na rychlost a směrové řízení trenažéru tak, že vzniká dojem řízení skutečného vozidla.
 Interiér v provedení Felicie nebo Fabie.


Použité programové vybavení je prověřeno osmiletým používáním v autoškolách a průběžné je doplňováno. Základ tvoří 5 vyučovacích hodin, pro které jsou vymodelovány dvě rozdílná cvičiště, různě složitá města, rovné cesty i složitá horská silnice v několika variantách. V rozšířené části se nachází scény pro nácvik řešení krizových situací, měření reakční doby a dálnice s různou hustotou provozu. Připravují se města s různou hustotou silničního provozu. Ve všech scénách je možno navolit i jízdu v mlze, v noci, v dešti a sněhu.


Ovládání programů je přes jednoduché MENU, které umožňuje přizpůsobit výuku schopnostem a dovednosti jednotlivých žáků. Každý vyučující má možnost měnit skladbu výuky tak, aby bylo dosaženo co největšího efektu pro konkrétního žáka.

 

 

TOPlist